top of page
Banner 2024.png

En moderne festival for barokmusik med fokus på lokalmiljø og fællesskab gennem fælles oplevelser.
Festivalen finder sted i København og skifter brokvarter fra år til år. 
I 2024 afholdes festivalen på Østerbro.

bottom of page