top of page
Bannerlogo 2023 COVER.jpg

En moderne festival for barokmusik med fokus på lokalmiljø og fællesskab gennem fælles oplevelser.
Festivalen finder sted i København og skifter brokvarter fra år til år. 
I 2023 afholdes festivalen på Vesterbro.

Welcome: Welcome
bottom of page